2017-12-11 10:55:23

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Opća deklaracija o ljudskim pravima usvojena je  i proglašena na skupštini Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je Deklaracija potpisana jer je tada po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost … bez ikakvih razlika.“  Psihologinja Tanja Dumbović i pedagoginja Katarina Savić, surađujući s organizacijom Status M, pobrinule su se da se taj dan obilježi i da se važnost ljudskih prava, koja su zajamčena svakom čovjeku, približi učenicima naše Škole. Učenici 1.e, 1.c, 2.f, 3. c i jednog razrednog odjela Strojarske tehničke škole Fausta Vračića, imali su priliku u petak 8. prosinca 2017. godine sudjelovati u edukativnom predavanju organizacije Status M i raspravljati o sadržaju dokumentarnog filma „Erasing hate“. Učenici su se jednoglasno složili s porukama pisanim na majicama koje su im podijelili edukatori organizacije Status:M - Petar Hokman, Ivan Makovac i Saša Đikić. Poruke su to koje pozivaju na poštivanje slobode govora koji je u skladu s ljudskim pravima jer je itekako ljudski dignuti glas i reagirati protiv bilo kakvog oblika nasilja i kršenja ljudskih prava.

 

 

 

 


Industrijska strojarska škola